Instalace povrchu PoolSoft

Povrch k bazénům PoolSoft je standardně dvouvrstvý typ povrchu.

Základní vrstva (černá)
Spodní, vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber - recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem. Její tloušťka je dimenzována dle nerovností, min. však 15mm. Skvělou možností je průběžná změna tloušťky této vrstvy tak, jak je potřeba a aniž by to bylo viditelné.

Vrchní vrstva (barevná)
Extrémně trvanlivá, celoprobarvená nášlapná vrstva je vyrobena z EPDM gumového granulátu (Ethylen Propilen Diene Monomer), což je v podstatě uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním elastickým polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 11mm opět jako monolitická vrstva beze spojů.

Povrch PoolSoft je vyráběn a pokládán přímo na místě realizace. Samotná skladba povrchu vychází z typu a kvality podkladu na které se PoolSoft pokládá. V případě, že podklad je z pevného a kompaktního materiálu (beton, stávající dlažba atp.), podklad má dobrou rovinatost, je možné položit pouze vrchní 11mm silnou probarvenou vrstvu sEPDM granulátem. Výhodou je nižší cena než u dvouvrstvé technologie.

Možnosti podkladních vrstev.

  • Betonový nebo jinak zpevněný podklad, např. původní dlažba.
    Pokud je podklad dostatečně rovný a kompaktní je možné položit pouze 11mm silnou vrstvu z barevného EPDM granulátu. Doporučujeme zachovat propustnost podkladu tím, že vytvoříme rastr děr o průměru 20mm. Viz. obrázek
  • Štěrkové podkladní vrstvy nebo nerovný, ale nosný podklad
    V tomto případě je nutné provést vyrovnávku min. 15mm silnou vrstvou z SBR granulátu a teprve na tuto vrstvu se pokládá 11mm barevného EPDM granulátu. Viz. obrázek

Ve většině případů je nutné povrch olemovat obrubníky nebo jiným typem obruby.
Při pokládce na stávající betonovou dlažbu, asfalt nebo kvalitní beton není obruba nutná.
Samotná doba instalace povrchu je závislá na velikosti a případné grafické náročnosti. Ve většině případů se pohybuje od jednoho do dvou dnů. Povrch k bazénu je pochozí po 24 hodinách.
PoolSoft není možné pokládat při dešti nebo nízké teplotě.

instalace povrchu smartsoft instalace povrchu smartsoft instalace povrchu smartsoft